Google Reviews   4.7 / 5 271 reviews 
STEK Gecertificeerd Menu
Vertel een vriend en ontvang €50,- cashback!

Cashback-actie AircoDirect

Als AircoDirect bij een bekende van u mag monteren, krijgt u €50,00 cashback.

Vul het onderstaande formulier in, om uw cashback te claimen.

Gegevens doorverwezen persoon

Actievoorwaarden:

1. Algemeen

 • De Actievoorwaarden zijn geldig voor iedere cashback-consumentenactie (‘Actie’) georganiseerd door de besloten vennootschap AircoDirect. 
 • Deelnemer kan gedurende de actieperiode (een deel van) de aankoopprijs van een aangeschaft artikel retour ontvangen (“het Cashback-bedrag”) zoals aangegeven op de Website. Actie is geldig voor de periode zoals vermeld op de websites van AircoDirect.
 • Uiteraard mogen hier ook producten opstaan, die niet meedoen met de Actie. Artikelen hoeven niet per stuk of separaat afgerekend te worden.
 • Op de Actie en Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • De Deelnemer kan het cashback-bedrag alleen terugkrijgen via de bijhorende cashback contactformulier. 
 • Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • Deelname is niet mogelijk op het moment dat de doorverwezen persoon al klant is bij AircoDirect.

2. Actie

 • De Actie houdt in dat de consument op basis van een cashback na aankoop van een airco recht heeft op een bepaalde vergoeding, de consument krijgt dit bedrag op het moment dat een vriend, familie etc. een product bij AircoDirect heeft aangekocht. Zoals aangeven op de dankkaarten van AircoDirect. Aan het recht op deze vergoeding kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden deze dienen te worden geaccepteerd door de consument om aan de Actie deel te nemen.
 • AircoDirect streeft ernaar het retourbedrag binnen 4 tot 6 weken na het indienen van een volledige en geldige registratie over te maken op het rekeningnummers zoals vermeld op de aanvraag.
 • De consument kan tot 14 dagen na het plaatsen van een airco bij vriend, familie etc. aanspraak maken op zijn/haar claim.
 • De Actie is geldig gedurende de periode die wordt vermeld op de websites van AircoDirect. 
 • Het is niet mogelijk de cashback te ontvangen via creditcard, paypal, crypto valuta of spaarrekeningen.
 • Deelname is niet mogelijk op het moment dat de doorverwezen persoon al klant is bij AircoDirect.

3. Deelname

 • Consumenten die ouder zijn dan 18 jaar kunnen meedoen aan de Actie.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname werkt als volgt:
  • De consument koopt een airconditioningssysteem bij AircoDirect.
  • Opeenvolgend na montage ontvangt de klant een kaart met daarop de tektst “vertel een vriend cashback actie”. Op het moment dat deze vriend een airco van AircoDirect koopt ontvangt de doorverwijzer 50,00 euro cashback. 
  • Op de Cashback-site vult de doorverwijzen de volgende gegevens in 
   • Voor- en achternaam 
   • Adres
   • Eigen factuurnummer
   • Emailadres 
   • Naam doorverwezen persoon
   • Factuurnummer doorverwezen persoon
   • Adres doorverwezen persoon
   • IBAN (geen creditcard, geen spaarrekening) 
  • De consument gaat akkoord met de Actievoorwaarden en ontvangt hierna een bevestigingsmail binnen 2 werkdagen. 
  • De cashback vergoeding zal binnen 4 tot 6 weken na ontvangst van de bevestigingsmail worden overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer. 
  • Wanneer de doorverwezen persoon zich bedenkt over de aankoop en deze annuleert, zal er géén cashback vergoeding worden overgemaakt op het rekeningnummer dat is belast voor de initiële opdracht. 
  • Onder doorverwijzing wordt verstaan een klant waarmee AircoDirect of gelieerde ondernemingen nog geen zakelijke relatie onderhoudt.
 • Deelname is persoonlijk en deelname aan de Actie kan niet worden overgedragen of worden ingewisseld voor goederen.
 • AircoDirect verwerkt persoonlijke gegevens die op de cashback-site zijn verstrekt uitsluitend in het kader van deze Actie en voor het uitbetalen van de cashback vergoeding. AircoDirect zal de gegevens binnen 65 dagen na afloop van de Actie vernietigen tenzij AircoDirect ze langer nodig heeft.
 • AircoDirect kan een deelnemer op elk moment weigeren of uitsluiten van verdere deelname naar eigen inzicht en zonder opgave van reden.
 • AircoDirect kan altijd besluiten om de actie op te schorten, te wijzigen of te stoppen zonder enige vorm van aansprakelijkheid.

4. Overig

 • AircoDirect is niet verantwoordelijk voor (type) fouten of verkeerde informatie op de websites. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • AircoDirect sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit in verband met de Actie, deelname aan de Actie, onderbreking of stopzetten van de Actie.

5. Correspondentie en klachten

 • Klachten of vragen over deze Actie? Neem dan contact op met AircoDirect (tel: 046- 20 60 105).

6. Privacy statement

 • Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan 65 dagen na afloop van deze Actie..
by Mediazo